Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2020 (VÝDAJE)

(stav k 9.2.2021)

Úvodní stránka > Výdaje > Ostatní nákupy


Detail rozpočtové položky

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy313 725 820,00313 725 820,00313 574 651,0099,95 %
+502Ostatní platby za provedenou práci29 467 994,0029 467 994,0027 785 704,5594,29 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem115 999 509,00115 999 509,00114 897 915,8499,05 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví71 979,00121 979,00100 031,0082,01 %
+512Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
+513Nákup materiálu5 896 000,005 730 650,003 150 141,2954,97 %
+514Úroky10 000,0010 000,001 883,7818,84 %
+515Voda, paliva,energie2 466 000,002 495 000,001 402 937,0056,23 %
+516Nákup služeb103 753 373,00106 807 723,0087 325 320,8181,76 %
+517Ostatní nákupy7 820 000,0012 820 000,007 181 861,2856,02 %
-517110Opravy a udržování471 000,005 501 000,005 317 930,7396,67 %
-517130Opravy a údržba bytů350 000,00350 000,00112 929,2532,27 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků329 000,00329 000,0059 397,1618,05 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů100 000,00100 000,0066 195,5366,20 %
-517160Opravy a udržování IT100 000,00100 000,0062 288,7162,29 %
-517210Programové vybavení IT200 000,00200 000,00125 861,2862,93 %
-517310Cestovné tuzemské1 294 000,001 294 000,00358 190,0027,68 %
-517320Cestovné zahraniční3 350 000,002 850 000,00197 749,136,94 %
-517510Pohoštění tuzemské606 000,00556 000,00389 580,2770,07 %
-517520Pohoštění zahraniční600 000,00600 000,00159 352,3026,56 %
-517600Účastnické poplatky na konference150 000,00170 000,00146 696,9486,29 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční250 000,00750 000,00185 689,9824,76 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,000,000,00 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 978 000,005 978 000,005 253 431,9087,88 %
+534Převody vlastním fondům6 274 516,006 274 516,006 261 869,0099,80 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0049 563,0072,57 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 020 000,002 320 000,001 529 831,0065,94 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00109 939,2373,29 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 000 000,001 000 000,00620 488,0062,05 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku51 000 000,0062 000 000,0054 341 562,8087,65 %
 VÝDAJE CELKEM644 751 491,00665 019 491,00623 587 131,4893,77 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.