Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2020 (VÝDAJE)

(stav k 9.2.2021)

Úvodní stránka > Výdaje > Nákup materiálu


Detail rozpočtové položky

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy313 725 820,00313 725 820,00313 574 651,0099,95 %
+502Ostatní platby za provedenou práci29 467 994,0029 467 994,0027 785 704,5594,29 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem115 999 509,00115 999 509,00114 897 915,8499,05 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví71 979,00121 979,00100 031,0082,01 %
+512Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
+513Nákup materiálu5 896 000,005 730 650,003 150 141,2954,97 %
-513100Potraviny452 500,00423 500,0059 802,1714,12 %
-513200Ochranné pomůcky79 000,00223 000,00133 338,8659,79 %
-513300Léky a zdravotnický materiál11 500,0013 500,0011 081,0082,08 %
-513400Prádlo, oděv a obuv45 000,0030 000,0029 560,0098,53 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00400 000,00280 490,8670,12 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 051 000,001 051 000,00707 813,6167,35 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT400 000,00400 000,00211 957,8452,99 %
-513800Nákup zboží550 000,00490 000,00176 576,0036,04 %
-513910Kancelářský materiál651 000,00500 650,00284 964,3656,92 %
-513920Materiál pro úklid469 000,00514 000,00387 501,6775,39 %
-513930Automateriál210 000,00210 000,0090 941,8143,31 %
-513940Ostatní materiál1 278 000,001 176 000,00624 771,0453,13 %
-513942Ostatní majetek 189 000,00189 000,0044 639,3023,62 %
-513943Ostatní materiál IT100 000,00100 000,0097 155,8797,16 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 546,9095,47 %
+514Úroky10 000,0010 000,001 883,7818,84 %
+515Voda, paliva,energie2 466 000,002 495 000,001 402 937,0056,23 %
+516Nákup služeb103 753 373,00106 807 723,0087 325 320,8181,76 %
+517Ostatní nákupy7 820 000,0012 820 000,007 181 861,2856,02 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 978 000,005 978 000,005 253 431,9087,88 %
+534Převody vlastním fondům6 274 516,006 274 516,006 261 869,0099,80 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0049 563,0072,57 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 020 000,002 320 000,001 529 831,0065,94 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00109 939,2373,29 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 000 000,001 000 000,00620 488,0062,05 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku51 000 000,0062 000 000,0054 341 562,8087,65 %
 VÝDAJE CELKEM644 751 491,00665 019 491,00623 587 131,4893,77 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.