Logo

Klikací rozpočet NKÚ


Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024


Rozpočet na rok 2020 (VÝDAJE)

(stav k 9.2.2021)

Úvodní stránka > Výdaje > Nákup služeb


Detail rozpočtové položky

Rozbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy313 725 820,00313 725 820,00313 574 651,0099,95 %
+502Ostatní platby za provedenou práci29 467 994,0029 467 994,0027 785 704,5594,29 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem115 999 509,00115 999 509,00114 897 915,8499,05 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví71 979,00121 979,00100 031,0082,01 %
+512Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
+513Nákup materiálu5 896 000,005 730 650,003 150 141,2954,97 %
+514Úroky10 000,0010 000,001 883,7818,84 %
+515Voda, paliva,energie2 466 000,002 495 000,001 402 937,0056,23 %
+516Nákup služeb103 753 373,00106 807 723,0087 325 320,8181,76 %
-516100Poštovní služby112 000,00112 000,0048 733,0043,51 %
-516240Služby telekomunikací IT3 550 000,003 550 000,003 456 517,0997,37 %
-516310Pojistné345 000,00345 000,00246 634,0071,49 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům5 000,005 000,001 050,0021,00 %
-516400Nájemné20 121 000,0020 121 350,0019 796 074,3298,38 %
-516600Konzultační, poradenské a právní služby50 000,0050 000,0038 750,0077,50 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby650 000,00750 000,00332 411,0044,32 %
-516710Služby školení a vzdělávání4 091 000,004 021 000,003 179 245,5579,07 %
-516800 Zpracování dat ICT28 920 000,0030 788 000,0029 953 102,3597,29 %
-516910Příspěvky na stravování5 133 373,006 233 373,005 598 905,0089,82 %
-516920Ostatní služby26 536 000,0026 672 000,0023 530 205,4188,22 %
-516921Ostatní služby zahraniční12 600 000,0012 570 000,0047 761,500,38 %
-516923Ostatní služby byty500 000,00500 000,00438 184,0087,64 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,001 029,001,47 %
-516940Překladatelské práce650 000,00650 000,00365 371,6956,21 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00350 000,00272 479,9077,85 %
+517Ostatní nákupy7 820 000,0012 820 000,007 181 861,2856,02 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 978 000,005 978 000,005 253 431,9087,88 %
+534Převody vlastním fondům6 274 516,006 274 516,006 261 869,0099,80 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0049 563,0072,57 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 020 000,002 320 000,001 529 831,0065,94 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00109 939,2373,29 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku1 000 000,001 000 000,00620 488,0062,05 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku51 000 000,0062 000 000,0054 341 562,8087,65 %
 VÝDAJE CELKEM644 751 491,00665 019 491,00623 587 131,4893,77 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.