Kontrolní akce č. 00/07

Majetek státu poskytnutý veřejným vysokým školám

KZ vypracovává:
Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení:
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
10/1993, 111/1998, 119/1988, 229/1991, 563/1991, 576/1990,
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
č. j. 1690/00 (usn. č. 189/2001)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  České Budějovice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Technická univerzita v Liberci  Liberec
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem  Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  Praha
Vysoké učení technické v Brně  Brno

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky