Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2023

Rok: 2023 | 2022 |2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
23/01Peněžní prostředky státu určené na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizacíneukončená
23/02Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na opatření v oblasti cestovního ruchuneukončená
23/03Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na radiační, chemickou a biologickou ochranuneukončená
23/04Peněžní prostředky státu určené na podporu sportu a sportovní reprezentaci a majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Národní sportovní agenturaneukončená
23/05Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisůneukončená
23/06Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na opatření Programu rozvoje venkova na období 2014–2020neukončená
23/07Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzdušíneukončená
23/08Peněžní prostředky státního rozpočtu vynaložené Ministerstvem obrany na ženijní vojsko Armády České republikyneukončená
23/09Peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikůmneukončená
23/10Peněžní prostředky státního rozpočtu vynakládané Ministerstvem vnitra na pořizování, skladování a vyřazování výstroje Policie ČRneukončená
23/11Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na systém péče o ohrožené děti a jeho transformacineukončená
23/12Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republikyneukončená
23/13Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravyneukončená
23/14Peněžní prostředky určené na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využitíneukončená
23/15Peněžní prostředky státu určené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kulturyneukončená
23/16Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na regeneraci brownfieldůneukončená
23/17Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023neukončená
23/18Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Technologická agentura České republiky za rok 2023, účetní závěrka Technologické agentury České republiky za rok 2023 a údaje předkládané Technologickou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023neukončená
23/19Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví za rok 2023, účetní závěrka Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2023 a údaje předkládané Úřadem průmyslového vlastnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023neukončená
23/20Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023neukončená
23/21Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na soutěžní projekty podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020neukončená
23/22Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynakládané v souvislosti s přesunem těžiště psychiatrické péče do komunityneukončená
23/23Peněžní prostředky státu z daně z příjmů právnických osob a správa této daněneukončená
23/24Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými mají právo hospodařit vybrané státní podniky v likvidaci v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělstvízrušená
23/25Peněžní prostředky vynakládané v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí na digitalizaci vybraných agendneukončená
23/26Peněžní prostředky státu určené na opravy a údržbu silnic I. třídyneukončená
23/27Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na přípravu a zajištění předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022neukončená
23/28Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž mají právo hospodařit vybrané zkušební ústavy v působnosti Ministerstva průmyslu a obchoduneukončená
23/29Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu sociálního začleňováníneukončená
23/30Hospodaření se státním majetkem a vynakládání peněžních prostředků státního rozpočtu v kapitole Ministerstva obrany v oblastech, ve kterých byly zjištěny nedostatky v kontrolních akcích č. 18/02, č. 18/17, č. 19/13 a č. 19/20neukončená
23/31Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na pozemkové úpravyneukončená
23/32Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na výstavbu a rekonstrukce komunikací pro pěšíneukončená

Poslední aktualizace databáze: 25.9.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky