Plán kontrolní činnosti NKÚ

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2017

Rok: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

ČísloPředmět kontrolní akceStav akce
17/01Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a obnovu kulturních památekukončená - dosud nepublikovaná
17/02Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňováníneukončená
17/03Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictvíneukončená
17/04Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizacíneukončená
17/05Výstavba, modernizace a rekonstrukce dálnicneukončená
17/06Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictvíneukončená
17/07Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republikyneukončená
17/08Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016neukončená
17/09Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojůneukončená
17/10Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republikyneukončená
17/11Výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní bankyneukončená
17/12Správa daně z přidané hodnotyneukončená
17/13Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Státní zdravotní ústavneukončená
17/14Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdravíneukončená
17/15Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovaceneukončená
17/16Program péče o národní kulturní pokladneukončená
17/17Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládežíneukončená
17/18Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo životního prostředí za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva životního prostředí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem životního prostředí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016neukončená
17/19Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnostineukončená
17/20Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Fond dalšího vzděláváníneukončená
17/21Správa daně z příjmů právnických osobneukončená
17/22Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcíneukončená
17/23Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020neukončená
17/24Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadáváníneukončená
17/25Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norskaneukončená
17/26Peněžní prostředky určené na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020neukončená
17/27Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Česká poštaneukončená
17/28Účetní závěrka Ministerstva financí za rok 2017zrušená
17/29Majetek a prostředky určené na zajištění činnosti Bezpečnostní informační službyneukončená
17/30Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva obrany za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem obrany pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017neukončená
17/31Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017neukončená
17/32Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státuneukončená
17/33Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujícíchneukončená
17/34Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtuneukončená
17/35Pořízení a obnova železničních kolejových vozidelneukončená
17/36Účetní reforma v oblasti veřejných financíneukončená

Poslední aktualizace databáze: 20.9.2017. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky