Výroční zpráva

Výroční zpráva představuje stěžejní publikaci NKÚ. Nejvyšší kontrolní úřad jejím prostřednictvím předkládá vládě, parlamentu, ale i veřejnosti v jedné publikaci komplexní popis nových i přetrvávajících systémových nedostatků, se kterými se stát potýká. Úřad ve zprávě hodnotí, jestli a jak se státu daří tyto problémy odstraňovat, přičemž se opírá především o výsledky svých kontrol. Výroční zpráva neobsahuje jen přehled kontrol za uplynulý rok, ale i další související informace – například jak velký objem finančních prostředků NKÚ v daném roce celkově prověřil nebo jak výsledky kontrol přispěly k potřebným změnám zákonů.

Výroční zpráva dále obsahuje informace o tom, jak NKÚ spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, o počtu podaných trestních oznámení, o poskytování informací občanům nebo údaje o aktivitách v oblasti mezinárodní spolupráce. V neposlední řadě obsahuje také všechny podstatné informace o hospodaření NKÚ a o jeho personálním zajištění.


Výroční zprávy od roku 1993:

Výroční zpráva za rok:  


Roční zprávy: