Open data

V rámci naší strategie otevřeného úřadu zveřejňujeme data, z nichž může veřejnost čerpat informace o struktuře a činnosti NKÚ. Najdete mezi nimi mimo jiné seznam členů Kolegia NKÚ, data z personální oblasti, informace o plnění rozpočtu NKÚ apod. K dispozici je i seznam kontrolovaných osob, přehled koordinovaných auditů nebo počet žádostí o spolupráci od orgánů činných v trestním řízení.

Dále zveřejňujeme i data z vybraných kontrolních akcí.

Název datové sady Popis datové sady Popis struktury Data Licence
Členové Kolegia Přehled členů Kolegia NKÚ a to jak aktivních (vykonávající funkci v daném období), tak i bývalých členů. struktura (csv) data (csv) volný přístup
Kontrolní akce Seznam všech kontrolních akcí prováděných NKÚ včetně plánovaných kontrol. struktura (csv) data (csv) volný přístup
Kontrolované osoby Přehled fyzických a právnických osob kontrolovaných v rámci kontrolních akcí NKÚ (včetně plánovaných). struktura (csv) data (csv) volný přístup
Koordinované audity Přehled koordinovaných auditů, které NKÚ provedl se zahraničními kontrolními institucemi. struktura (csv) data (csv) volný přístup
Personální oblast Data z personální oblasti (počet zaměstnanců, počet mužů/žen, věková struktura, kvalifikační struktura, délka trvání pracovního poměru). struktura (csv) data (csv) volný přístup
Plán kontrolní činnosti Aktualizovaný plán kontrolní činnosti na rok 2023 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Aktualizovaný plán kontrolní činnosti na rok 2024 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Přehled o plnění stanovených závazných ukazatelů rozpočtu. struktura (csv) data (csv) volný přístup
Podání občanů Počet podání veřejnosti a podíl podání využitelných pro kontrolní činnost. struktura (csv) data (csv) volný přístup
Právní předpisy v kontrolních závěrech NKÚ Seznam právních předpisů, které jsou zmiňované v jednotlivých kontrolních závěrech NKÚ (pouze právní předpisy ČR). struktura (csv) data (csv) volný přístup
Rozpočet NKÚ Rozpočet NKÚ na rok 2015 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Rozpočet NKÚ na rok 2016 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Rozpočet NKÚ na rok 2017 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Rozpočet NKÚ na rok 2018 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Rozpočet NKÚ na rok 2019 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Rozpočet NKÚ na rok 2020 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Rozpočet NKÚ na rok 2021 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Rozpočet NKÚ na rok 2022 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Rozpočet NKÚ na rok 2023 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Rozpočet NKÚ na rok 2024 struktura (csv) data (csv) volný přístup
Součinnost s OČTŘ Počet žádostí o součinnost od orgánů činných v trestním řízení. struktura (csv) data (csv) volný přístup
 

Data získaná v rámci kontrolních akcí

Název datové sady Popis datové sady Popis struktury Data Licence
Dotazníkové šetření o zkušenostech ředitelů, učitelů a rodičů žáků ohledně digitálního vzdělávání na základních školách Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 22/02   data - odpovědi škol (xlsx)
40 kB
data - odpovědi rodičů (xlsx)
18 kB
volný přístup
Nákupy ochranných a zdravotnických prostředků od 1.1.2020 do 31.8.2020 (objednávky a smlouvy, faktury a platební poukazy, dodací listy a zápisy o převzetí, kvalita, doprava, distribuce) Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 20/32 popis dat (docx)
39 kB
data csv (rar)
127 kB
volný přístup
Přehled příspěvků ČR mezinárodním organizacím v roce 2011 a 2018 Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 19/05 struktura (csv) data (csv)
216 kB
volný přístup
Databáze jednotkových cen stavebních prací na stavbách silnic I. třídy kontrolovaných v rámci KA 18/21 Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 18/21   data (xlsx)
3,55 MB
volný přístup
Ceny dopravních prostředků veřejné hromadné dopravy (autobusy, elektrobusy, tramvaje, trolejbusy) Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 18/24   data z kontrolovaných projektů (xlsx)
29 kB
data z veřejně dostupných zdrojů (xlsx)
25 kB
volný přístup
Databáze jednotkových cen stavebních prací na dálnicích u vybraných staveb Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 17/05   data (xlsx)
13,6 MB
volný přístup
Údaje z Centrálního registru administrativních budov za rok 2016 dle státních institucí Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 16/26   data (xlsx)
98 kB
volný přístup
Veřejné zakázky Data získaná v rámci kontrolní akce NKÚ č. 15/10 struktura (xlsx) data (xlsx)
291 MB
volný přístup

Dotazy a připomínky k otevřeným datům: webmaster (at) nku.cz.

tisk stránky