Sídlo NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad zahájil v roce 2016 projekt výstavby svého nového sídla. Vedení NKÚ vyhodnotilo výstavbu sídla z dlouhodobého hlediska jako nejhospodárnější a nejefektivnější řešení, a to z celé řady důvodů.

Nové sídlo vyroste na pozemku v majetku NKÚ v pražských Holešovicích a část z něj obsadí parlamentní knihovna a archiv Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Půjde o dvě moderní kancelářské budovy s nejnižšími náklady životního cyklu odpovídajícími běžným moderním administrativním budovám a s dlouhodobou životností odpovídající významným veřejným budovám.

Výdaje na výstavbu sídla NKÚ by neměly přesáhnout 940 milionů korun. Z toho by prostředky státního rozpočtu měly představovat 710 milionů korun a 230 milionů korun by měl NKÚ pokrýt ze svých nároků z nespotřebovaných výdajů.

Samotná výstavba nového sídla NKÚ proběhne v letech 2020 až 2022 a do nových prostor by se měli zaměstnanci NKÚ nastěhovat během roku 2023. Konkrétní parametry jednotlivých etap i pořizovací cena stavby budou záviset na výsledcích příslušných výběrových řízení.

Aktuální informace: