Organizační struktura

Nejvyšší kontrolní úřad je kolegiální institucí složenou z orgánů, sekcí, odborů a oddělení. V čele Nejvyššího kontrolního úřadu stojí prezident, kterého zastupuje viceprezident. Kolektivními orgány jsou Kolegium NKÚ, senáty NKÚ a Kárná komora NKÚ. Tyto kolektivní orgány se řídí zákonem o Nejvyšším kontrolním úřadu a vlastními jednacími řády, které projednává a schvaluje Kolegium.

Nejvyšší kontrolní úřad se podle organizačního řádu dělí na dvě sekce – sekci kontrolní a sekci správní. V jejich čele stojí vrchní ředitelé. Tyto sekce se skládají ze specializovaných odborů, které se dále dělí na jednotlivá oddělení.

Mezi vedoucí pracovníky NKÚ patří tajemník Kolegia, vrchní ředitelé sekcí, ředitel kanceláře prezidenta, ředitelé odborů, vedoucí oddělení a vedoucí sekretariátů.

Organizační schéma NKÚ:

KOLEGIUM Prezident NKÚ Členové NKÚ Viceprezident NKÚ Odbor bezpečnostní Odbor interního auditu Kancelář prezidenta Sekce správní Kancelář viceprezidenta Sekce kontrolní Tajemník prezidenta Poradci prezidenta Odbor právní Odbor komunikace Odbor mezinárodních vztahů Odbor finanční Odbor hospodářské správy Odbor personální Odbor informatiky Odbor systémové podpory kontrolní činnosti Odbor kontroly státního rozpočtu Odbor kontroly sociálních věcí, životního prostředí, školství, kultury a zdravotnictví Odbor kontroly obrany a bezpečnosti Odbor kontroly zemědělství a regionálního rozvoje Odbor kontroly dopravy, energetiky a průmyslu Územní odbor Ústí nad Labem Územní odbor Plzeň Územní odbor České Budějovice Územní odbor Hradec Králové Územní odbor Jihlava Územní odbor Brno Územní odbor Ostrava Odbor auditu výkonnosti Tajemník Kolegia Odbor finančního auditu

Organizační schéma ke stažení: