Kontrolní akce č. 02/23

Hospodaření s prostředky státního rozpočtu účelově vyčleněnými na sčítání lidu, domů a bytů

Cíl akce:
Prověřit, zda státním rozpočtem určené finanční prostředky na sčítání lidu, domů a bytů byly použity hospodárně v souladu s daným účelem
KZ vypracovává:
Krejčová Jana, Ing.
KZ schvaluje:
 
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky