Kontrolní akce č. 02/36

Majetek státu a prostředky státního rozpočtu - kapitola Kancelář prezidenta republiky

KZ vypracovává:
Krejčová Jana, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
114/1993, 205/1991, 218/2000, 219/2000, 40/2001, 563/1991, 576/1990,
Tisková zpráva:
česky
Jednání ve vládě:
č. j. 1161/03 (usn. č. 942/2003)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
02/36, 97/36, 93/31;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Kancelář prezidenta republiky  Praha
Lesní správa Lány  Kladno
Správa Pražského hradu  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky