Kontrolní akce č. 08/03

Prostředky státního rozpočtu z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určené na výzkum a vývoj

KZ vypracovává:
Brandt Zdeněk, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
130/2002, 137/2006, 462/2002,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1708/08 (usn. č. 1522/2008), č. j. 1785/09 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 302 (4.3.2009)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Česká zemědělská univerzita v Praze  Praha
České vysoké učení technické v Praze  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Slezská univerzita v Opavě  Opava
Univerzita Karlova, Praha  Praha
Univerzita Pardubice  Pardubice
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno  Brno
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  Ostrava
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze  Praha
Vysoké učení technické v Brně  Brno
Západočeská univerzita v Plzni  Plzeň

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky