Kontrolní akce č. 13/33

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu

KZ vypracovává:
Adámek Jiří, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
114/1995, 137/2006, 2/1969, 218/2000, 219/2000, 320/2001, 410/2009, 49/1997,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1135/14 (usn. č. 72/2015)
Jednání v parlamentu:
Usnesení kontrolního výboru č. 206 (8.6.2016)
Trestní oznámení:
ano
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
17/32, 13/33

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo dopravy  Praha
Ředitelství vodních cest ČR, Praha  Praha
Státní plavební správa, Praha  Praha
Úřad pro civilní letectví, Praha  Praha
Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky