Kontrolní akce č. 14/11

Majetek, s nímž mají právo hospodařit vybrané státní podniky (správci povodí) v působnosti Ministerstva zemědělství

KZ vypracovává:
Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
114/1995, 137/2006, 178/2012, 2/1969, 222/1995, 254/2001, 262/2006, 305/2000, 320/2001, 344/1992, 450/2009, 470/2001, 526/1990, 552/1991, 563/1991, 593/1992, 77/1997,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 728/15 (usn. č. 998/2015), č. j. 72/16 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 198 (12.5.2016)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Povodí Moravy, s.p., Brno  Brno
Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov  Chomutov

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky