Kontrolní akce č. 14/14

Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa

KZ vypracovává:
Profeldová Zdeňka, Mgr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
2/1969, 21/1992, 218/2000, 239/2000, 240/2000, 320/2001, 455/2011, 504/2012,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1211/15 (usn. č. 105/2016), č. j. 492/15 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
14/14, 06/24;
15/13, 14/14, 10/11;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo financí  Praha

Poslední aktualizace databáze: 23.5.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky