Kontrolní akce č. 14/40

Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav

KZ vypracovává:
Hykšová Hana, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
114/1992, 139/2002, 229/1991, 252/1997, 254/2001, 256/2013, 334/1992, 503/2012,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 961/15 (usn. č. 999/2015), č. j. 272/17 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
14/40, 06/34;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Státní pozemkový úřad, Praha  Praha
Státní zemědělský intervenční fond, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 22.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky