Kontrolní akce č. 17/02

Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování

KZ vypracovává:
Hykšová Hana, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)  anglicky
Právní předpisy v kontrolním závěru:
108/2006, 111/2006, 117/1995, 128/2000, 129/2000, 131/2000, 166/1993, 2/1969, 505/2006, 98/2017,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 764/18 (bez usnesení), č. j. 764/18 (usn. č. 48/2019), č. j. 1186/19 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
30. schůze kontrolního výboru - přerušeno (30.4.2020),
usnesení kontrolního výboru č. 177 (5/14/2020),
usnesení výboru pro sociální politiku č. 182 (6/25/2020)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
21/08, 19/22, 17/02
22/27, 21/08, 20/19, 17/02, 15/18;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo práce a sociálních věcí  Praha
Úřad práce České republiky, Praha  Praha
Úřad vlády České republiky  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky