Kontrolní akce č. 17/15

Peněžní prostředky státu na výzkum, vývoj a inovace

KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)  anglicky
Právní předpisy v kontrolním závěru:
111/1998, 130/2002, 2/1969,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 915/18 (usn. č. 722/2018)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 126 (3.10.2019)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
22/21, 17/15

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Akademie věd České republiky, Praha  Praha
Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice  České Budějovice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  České Budějovice
Mendelova univerzita v Brně  Brno
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Ministerstvo zemědělství  Praha
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc
Úřad vlády České republiky  Praha
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Brno  Brno
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Brno  Brno
Vysoké učení technické v Brně  Brno

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky