Kontrolní akce č. 17/26

Peněžní prostředky určené na opatření Spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014–2020

KZ vypracovává:
Hrnčíř Pavel, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)  anglicky
Právní předpisy v kontrolním závěru:
ne
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 716/18 (usn. č. 716/2018)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Státní zemědělský intervenční fond, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 2.12.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky