Kontrolní akce č. 17/33

Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících

KZ vypracovává:
Adámek Jiří, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
104/2000,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1051/18 (usn. č. 232/2019)
Jednání v parlamentu:
usnesnení kontrolního výboru č. 137 (14.11.2019)
Trestní oznámení:
podáno 1x trestní oznámení: 17.10.2018 - MSZ v Praze
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
17/33, 07/25;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo dopravy  Praha
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha  Praha
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 2.12.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky