Kontrolní akce č. 18/03

Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím

KZ vypracovává:
Vedral Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
2/1969, 218/2000, 219/2000, 286/2007, 340/2015, 367/2017, 563/1991, 89/2012,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 670/19 (usn. č. 679/2019), č. j. 831/20 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
21/15, 18/03, 15/09, 13/36;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Arcidiecézní charita Praha  Praha
Asociace pro interkulturní práci, z.s., Praha  Praha
Beleco, z.s., Praha  Praha
Bioinstitut, o.p.s., Olomouc  Olomouc
Český svaz ochránců přírody, Praha  Praha
Český svaz včelařů, z.s., Praha  Praha
In IUSTITIA, o.p.s., Praha  Praha
Klub českých turistů, Praha  Praha
META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Praha  Praha
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha
Ministerstvo vnitra  Praha
Ministerstvo zemědělství  Praha
Ministerstvo životního prostředí  Praha
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava  Jihlava
PRO-BIO LIGA pobočný spolek, Praha  Praha
Senioři České republiky, z.s., Praha  Praha
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z.s., Praha  Praha
Slovo 21, z.s., Praha  Praha
Svaz zakládání a údržby zeleně, Brno  Brno
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Praha  Praha
Úřad vlády České republiky  Praha
Za snadné dárcovství, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky