Kontrolní akce č. 18/12

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané veřejné archivy v resortu Ministerstva vnitra

KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
134/2016, 167/2012, 218/2000, 219/2000, 227/2000, 301/2000, 340/2015, 499/2004, 563/1991,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 295/19 (usn. č. 669/2019)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 250 (24.6.2021)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
18/12, 10/13;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo vnitra  Praha
Moravský zemský archiv v Brně  Brno
Národní archiv, Praha  Praha
Státní oblastní archiv v Litoměřicích  Litoměřice
Státní oblastní archiv v Zámrsku  Ústí nad Orlicí
Zemský archiv v Opavě  Opava

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky