Kontrolní akce č. 18/21

Výstavba a modernizace silnic I. třídy

Cíl akce:
Prověřit, zda jsou plněny záměry výstavby silnic I. třídy, zda systém poskytování peněžních prostředků určených na výstavbu a modernizaci silnic I. třídy zajišťuje účelné a hospodárné využití těchto prostředků a zda byly při realizaci staveb dosaženy stanovené cíle s odpovídajícími náklady
KZ vypracovává:
Málek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
09/2018 - 08/2019
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo dopravy  Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha  Praha
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 21.8.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky