Kontrolní akce č. 18/24

Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

Cíl akce:
Prověřit, zda kontrolované osoby poskytují a čerpají peněžní prostředky na realizaci vybraných opatření v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně a zda je nastavením řídicího a kontrolního systému Integrovaného regionálního operačního programu vytvořen předpoklad pro naplnění cílů osy I, zejména v oblasti veřejné městské a regionální dopravy
KZ vypracovává:
Málek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2018 - 08/2019
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha  Praha
ČSAD Havířov a.s.  Karviná
ČSAD STTRANS a.s., Strakonice  Strakonice
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Chomutov  Chomutov
Dopravní podnik města Brna, a.s.  Brno
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.  České Budějovice
Dopravní podnik města Děčína, a.s.  Děčín
Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.  Hradec Králové
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.  Olomouc
Dopravní podnik Ostrava a.s.  Ostrava
město Kolín  Kolín
město Mohelnice  Šumperk
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Plzeň  Plzeň
Plzeňský kraj, Plzeň  Plzeň
statutární město Brno  Brno
statutární město Olomouc  Olomouc
Statutární město Ostrava  Ostrava
statutární město Pardubice  Pardubice
statutární město Plzeň  Plzeň
statutární město Ústí nad Labem  Ústí nad Labem

Poslední aktualizace databáze: 21.8.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky