Kontrolní akce č. 18/29

Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl akce:
Prověřit efektivnost poskytování podpory a naplňování cílů v oblasti ICT u operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2018 - 08/2019
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Agentura pro podnikání a inovace, Praha  Praha
Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest, Praha  Praha
DESO development, s.r.o., Brno  Brno
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha
Sabris CZ s.r.o., Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 21.8.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky