Kontrolní akce č. 18/36

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně

Cíl akce:
Prověřit, zda příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Procházka Roman, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
10/2018 - 09/2019
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo kultury  Praha
Moravská zemská knihovna v Brně  Brno
Národní knihovna České republiky, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 11.9.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky