Kontrolní akce č. 19/15

Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu poskytovaná z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cíl akce:
Prověřit, zda podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost naplňuje stanovené cíle a zda jsou peněžní prostředky vynakládány účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Hrnčíř Pavel, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
07/2019 - 04/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Agentura pro podnikání a inovace, Praha  Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha

Poslední aktualizace databáze: 6.1.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky