Kontrolní akce č. 19/16

Rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží

Cíl akce:
Prověřit, zda systém poskytování peněžních prostředků určených na rekonstrukci a revitalizaci osobních nádraží zajišťuje jejich účelné a hospodárné využití a naplňování stanovených cílů
KZ vypracovává:
Málek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo dopravy  Praha
Správa železnic, státní organizace (pův. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha)  Praha

Poslední aktualizace databáze: 7.7.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky