Kontrolní akce č. 19/17

Peněžní prostředky státu poskytnuté na účelovou podporu zdravotnického výzkumu z rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví

KZ vypracovává:
Neuvirt Petr, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
130/2002, 218/2000, 397/2009, 499/2004,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 999/20 (usn. č. 915/2020)
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky, Praha  Praha
Fakultní nemocnice Brno  Brno
Fakultní nemocnice Olomouc  Olomouc
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha  Praha
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha  Praha
Masarykova univerzita, Brno  Brno
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Univerzita Palackého v Olomouci  Olomouc

Poslední aktualizace databáze: 17.9.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky