Kontrolní akce č. 19/19

Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků

Cíl akce:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky EU a státního rozpočtu určené na podporu společného vzdělávání žáků poskytovány a používány účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Beznoska Adolf, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
07/2019 - 05/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha  Praha
hlavní město Praha  Praha
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Praha  Praha
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Praha  Praha
Úřad vlády České republiky  Praha

Poslední aktualizace databáze: 21.8.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky