Kontrolní akce č. 19/24

Hospodaření Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu po jeho transformaci

Cíl akce:
Prověřit, zda Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský nakládá s majetkem a peněžními prostředky státu účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy; ověřit, zda bylo transformací Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Státní rostlinolékařské správy dosaženo deklarovaných cílů
KZ vypracovává:
Hrnčíř Pavel, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
09/2019 - 08/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zemědělství  Praha
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno  Brno

Poslední aktualizace databáze: 7.7.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky