Kontrolní akce č. 19/25

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť radioaktivních odpadů

KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
134/2016, 137/2006, 218/2000, 219/2000, 263/2016, 320/2001,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 230/21 (usn. č. 459/2021), č. j. 1298/21 (bez usnesení), č. j. 1247/21 (usn. č. 19/2023)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 51 (20.10.2022)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
19/25, 09/15;

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha
Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky