Kontrolní akce č. 19/32

Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení

Cíl akce:
Posoudit, zda správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v souvislosti s trestním a daňovým řízením je účelná a zda dotčené orgány spravují tento majetek v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Generální finanční ředitelství, Praha  Praha
Generální ředitelství cel, Praha  Praha
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky