Kontrolní akce č. 19/33

Vybraný majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky

Cíl akce:
Prověřit, zda státní podnik Lesy České republiky hospodaří s majetkem státu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Koníček Vladimír, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
05/2019 - 01/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Lesy České republiky, s.p.  Hradec Králové
Ministerstvo zemědělství  Praha

Poslední aktualizace databáze: 2.12.2019. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky