Kontrolní akce č. 20/03

Pořizování výzbroje Armádou České republiky

Cíl akce:
Prověřit, zda je systém pořizování výzbroje hospodárný a účelný, umožňuje dodat vojenskou výzbroj Armádě České republiky v souladu s právními předpisy a s požadovanými parametry, v požadovaném čase a kvalitě, při dodržení pravidla dosažení nejlepší hodnoty za přiměřenou cenu
KZ vypracovává:
Procházka Roman, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
01/2020 - 11/2020
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo obrany  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.9.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky