Kontrolní akce č. 20/09

Hospodaření vybraných organizací v resortu Ministerstva pro místní rozvoj

Cíl akce:
Prověřit, zda vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj hospodaří s majetkem a peněžními prostředky státu v souladu s právními předpisy, účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha  Praha
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Praha  Praha
Horská služba ČR, o.p.s., Špindlerův Mlýn  Trutnov
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky