Kontrolní akce č. 20/17

Projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy a k optimalizaci výkonu vybraných agend

Cíl akce:
Prověřit účelnost peněžních prostředků vynakládaných na projekty a aktivity, které mají zajistit modernizaci veřejné správy a optimalizaci výkonu vybraných agend v rámci implementace Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–2020
KZ vypracovává:
Kubíček Josef, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo financí  Praha
Ministerstvo vnitra  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky