Kontrolní akce č. 20/28

Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti

Cíl akce:
Prověřit hospodárnost a účelnost vynakládání peněžních prostředků na elektronizaci v resortu Ministerstva spravedlnosti
KZ vypracovává:
Procházka Roman, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo spravedlnosti  Praha
Probační a mediační služba, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 18.4.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky