Kontrolní akce č. 20/28

Elektronizace v resortu Ministerstva spravedlnosti

Cíl akce:
Prověřit hospodárnost a účelnost vynakládání peněžních prostředků na elektronizaci v resortu Ministerstva spravedlnosti
KZ vypracovává:
Procházka Roman, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
zrušená
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
---
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo spravedlnosti  Praha
Probační a mediační služba, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky