Kontrolní akce č. 20/29

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství České republiky

Cíl akce:
Prověřit, zda Vojenské zpravodajství České republiky hospodaří s peněžními prostředky a majetkem státu v souladu s právními předpisy a zda je nastaven systém pro hospodárné a účelné nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu
KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení: Stárek Jan, Ing.; Málek Jan, Ing.; Reisiegel Daniel, Ing. MPA; Procházka Roman, Ing.
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2020 - 08/2021
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo obrany  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.9.2020. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky