Kontrolní akce č. 20/29

Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Vojenského zpravodajství České republiky

Cíl akce:
Prověřit, zda Vojenské zpravodajství České republiky hospodaří s peněžními prostředky a majetkem státu v souladu s právními předpisy a zda je nastaven systém pro hospodárné a účelné nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu
KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Senát NKÚ v tomto složení: Stárek Jan, Ing.; Málek Jan, Ing.; Reisiegel Daniel, Ing. MPA; Procházka Roman, Ing.
Stav akce:
nepublikovaná dle § 30 zákona č. 166/1993 Sb.
Tisková zpráva:
---
Jednání ve vládě:
---
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 101 (22.6.2023)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo obrany  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky