Kontrolní akce č. 21/35

Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činností

KZ vypracovává:
Koucký Stanislav, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)  anglicky
Data, analýzy, infografiky:
https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=12349
Právní předpisy v kontrolním závěru:
123/2003, 134/2016, 2/1969, 218/2000, 258/2000, 309/2002, 320/2001, 320/2002, 365/2000, 416/2004, 77/1997, 94/2021,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1069/22 (usn. č. 779/2022), č. j. 157/23 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 133 (7.12.2023)
Trestní oznámení:
ano
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo zdravotnictví  Praha
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p., Praha  Praha
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky