Kontrolní akce č. 21/36

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí

Cíl akce:
Prověřit, zda jsou peněžní prostředky určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí vynakládány účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Málek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
04/2021 - 01/2022
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo dopravy  Praha
Správa železnic, státní organizace, Praha  Praha
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 19.4.2021. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky