Kontrolní akce č. 21/37

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na modernizaci dálnice D1

Cíl akce:
Prověřit, zda peněžní prostředky určené na modernizaci dálnice D1 byly vynaloženy účelně, hospodárně, efektivně a v souladu s právními předpisy, a to s ohledem na zajištění kvality modernizace dálnice
KZ vypracovává:
Málek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2021 - 02/2023
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo dopravy  Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha  Praha
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 19.1.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky