Kontrolní akce č. 22/01

Peněžní prostředky vynakládané na systém časového zpoplatnění dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Cíl akce:
Prověřit, zda resort ministerstva dopravy vynakládal peněžní prostředky na přípravu, realizaci a provoz systému elektronických dálničních známek účelně, hospodárně a efektivně
KZ vypracovává:
Procházka Roman, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
01/2022 - 02/2023
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
CENDIS s.p., Praha  Praha
Ministerstvo dopravy   Praha
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 19.1.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky