Kontrolní akce č. 22/02

Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání

Cíl akce:
Prověřit, zda Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vynaložilo a poskytlo peněžní prostředky určené na podporu digitálního vzdělávání účelně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Beznoska Adolf, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 19.1.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky