Kontrolní akce č. 22/04

Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče

Cíl akce:
Prověřit, zda byly peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče poskytovány a čerpány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Kinšt Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená - dosud nepublikovaná
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Praha  Praha
Fakultní nemocnice Brno  Brno
Fakultní nemocnice Ostrava  Ostrava
Fakultní nemocnice v Motole  Praha
Krajská nemocnice Liberec, a.s.  Liberec
Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem  Ústí nad Labem
Ministerstvo pro místní rozvoj  Praha
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace  Jihlava
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.  Česká Lípa
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace  Vyškov

Poslední aktualizace databáze: 19.1.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky