Kontrolní akce č. 22/05

Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím

Cíl akce:
Prověřit, zda byly peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované vybraným státním příspěvkovým organizacím vynakládány účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Koníček Vladimír, RNDr.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
02/2022 - 02/2023
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Česká agentura pro standardizaci, Praha  Praha
Česká informační agentura životního prostředí, Praha  Praha
Ministerstvo financí  Praha
Ministerstvo průmyslu a obchodu  Praha
Ministerstvo zemědělství   Praha
Ministerstvo životního prostředí  Praha
Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha  Praha
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  Praha
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 19.1.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky