Kontrolní akce č. 22/13

Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž hospodaří vybrané fakultní nemocnice

Cíl akce:
Prověřit, zda hospodaření vybraných fakultních nemocnic probíhá v souladu s právními předpisy a je účelné a hospodárné a zda Ministerstvo zdravotnictví plní roli jejich zřizovatele a zda poskytovalo prostředky v souladu s právními předpisy
KZ vypracovává:
Stárek Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
05/2022 - 04/2023
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Fakultní nemocnice Bulovka, Praha  Praha
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha  Praha
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně  Brno
Ministerstvo zdravotnictví  Praha

Poslední aktualizace databáze: 19.1.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky