Kontrolní akce č. 22/26

Peněžní prostředky vynakládané na zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Cíl akce:
Prověřit, zda resort Ministerstva dopravy řídil a realizoval vybraná opatření pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu tak, aby peněžní prostředky určené na dosažení vybraných cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 a Strategie BESIP 2021–2030 byly vynaloženy účelně a hospodárně
KZ vypracovává:
Kinšt Jan, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
neukončená
Časový plán:
11/2022 - 09/2023
Tisková zpráva:
ne
Jednání ve vládě:
ne
Jednání v parlamentu:
ne
Trestní oznámení:
ne
Oznámení správci daně:
ne
Navazující kontroly:
ne

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Centrum služeb pro silniční dopravu, Praha  Praha
Ministerstvo dopravy  Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 19.1.2023. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky